Ydelser /

Ring gerne for nærmere information

Musikken som omdrejningspunkt for kreativitet og udvikling

Musikterapi er en form for psykoterapi, som bygger på musikken som personlig improviseret udtryksform. Gennem intuitivt udtryk på instrumenter og med stemmen sammen med musikterapeuten, åbnes for en dialog af stemninger,rytmer og klange, som kan sætte en dybtgående udvikling i gang. Jeg søger at arbejde kompositorisk med musikalske udtryk, der tilsvarende bevæger og berører.

Terapi og udvikling

Guided Imagery and Music (GIM-terapi). Især egenterapi og supervision i forbindelse med uddannelelse som GIM-terapeut

Forskning

Jeg deltager i forskningsprojekter relateret til musikterapi, stress, traumearbejde, sundhedsfremme mv..

Undervisning

Jeg tilbyder foredrag og undervisning i emner relateret til musikterapi og tilknyttet forskning samt vejledning.

Komposition

Jeg komponerer gerne musik til særlige events som moderne dans, teater, happenings, ceremonier eller særlige fejringer.