Skip to content

Lydcirklen

Sections
Personal tools
You are here: Home » Lydcirklen » Musikterapi med børn og voksne med psykisk/fysiske handicaps

Musikterapi med børn og voksne med psykisk/fysiske handicaps

Document Actions

Musikterapi er en form for kommunikation uden ord, et samvær der bygger på dialoger og turtagning, på kropsbevægelser og stemmelyde. Musikterapi er en handling i tid og rum.

Musikterapi fokuserer på ressourcerne fremfor på problemerne, eller adresserer problemerne på en ressourcefuld måde. Musikterapi skaber mulighed for udvikling af psykiske, fysiske, sociale og sproglige funktioner.

Mennesker som har fysiske, sproglige eller psykiske vanskeligheder kan let blive isolerede og gå i stå i deres udvikling.

Gennem fokuseret leg med musikkens elementer, gennem rytme der strukturerer og skaber trygge rammer, gennem sange og kropslege ledsaget af lyd, gennem spontane udtryk der bliver modtaget, delt og spejlet af musikterapeuten, gennem fælles oplevelser der bliver forstærket af at blive til musik søger musikterapeuten at møde barnet eller den voksne handicappede der hvor han/hun er, og skabe bevægelse og fordybelse i mødet. Stærke følelser kan opstå i mødet med musikken, følelser som ellers kan være svære at udtrykke og forvalte kan få et afgrænset rum og en meningsfuld ramme.

I musikterapilokalet er der mange forskellige instrumeneter i forskellige former, farver og størrelser, som appelerer til fantasi og udfoldelse. I nogle tilfælde begrænser jeg udvalget som hjælp for at holde fokus på det der sker lige nu. Jeg har en række instrumenter som jeg tager med ud af huset når jeg arbejder i institutioner eller behandlingshjem: Trommer, xylofoner, guitar, små enkle blæseinstrumneter (som kan vaskes) og småpercussion.

Sange, både spontant opståede, musikterapeutens fortolkning gennem sang, og velkendte sange giver en god ramme om samværet, ogstimulerer på forskellige måder hukommelse, genkendelse og erkendelse.

Hvis det er aktuelt bruger jeg også musikalsk leg med f.eks. hånddukker, bolde, eller bamser som en del af terapien, maling/tegning til musik, eller kropsleg/dans til indspillet musik.

Musikterapien optages på bånd eller video (måske ikke alle sessioner) til brug for et senere fælles genhør med en fælles musik, fastholdelse af vigtige musiske fraser eller ord som kan genbruges som et fælles tema der opbygger relationen, til brug for musikterapeutens supervision, til brug for at kunne vise pårørende/pædagoger vigtige udviklinger hvis det skønnes etisk rigtigt/hvis klienten godkender det.

Et musikterapiforløb baseres på en vurdering og en behandlingsplan med særlige behandlingsmål, som godt kan være detaljerede, f.eks. at kunne udtale ord på en bedre måde, motorisk koordination, at kunne indgå i en bestemt social situation på en anden måde, eller at kunne blive mere åben for kontakt. Ofte er et af målene livskvalitet og glæde.

I visse tilfælde arbejder jeg ud fra udviklingspsykologiske faser med tilhørende motorisk og musikalsk udvikling, og søger at stimulere til at klienten begynder at tage det næste trin i sin udvikling.

Min erfaring er at den musikterapeutiske kontakt stimulerer mange udviklingslag og giver energi til at barnet/den handicappede vokser på sin egen måde, nogle gange overraskende udover specifik træning eller målfokusering.

Musikterapien kan foregå i grupper - ofte med støtte fra en eller flere pædagoger/personale, eller individuelt.

En session varer oftest ca. 30-40 minutter.

Created by bo
Last modified 2008-11-24 21:14
 
 

Powered by Plone

This site conforms to the following standards: